SHISEIDO節日限定別注版 ULTIMUNE第3代新升級皇牌免疫力精華 - 2021 Dec

SHISEIDO節日限定別注版 ULTIMUNE第3代新升級皇牌免疫力精華 - 2021 Dec

SHISEIDO節日限定別注版 ULTIMUNE第3代新升級皇牌免疫力精華

SHISEIDO

與日本藝術家居山浩二合作,以日式彩帶做靈感,
象徵連繫彼此,表達對摯愛嘅心意。

More:  https://bit.ly/3Hnf3xB

Back to blog